کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
 


کیانا وحدتی
مرا ببخش ... زمن مپرس چرا ، چگونه ؟ تا کی این چنین بی قرار و نا آرام ؟ دلی که بینوای تو...

جزئیات بیشتر...
به قول سهراب چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
میگویند در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میکرد که از درد چشم خواب بچشم...

جزئیات بیشتر...تصاویر دیدنی

رابطه ها...


دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ!!!


تصویر ماهواره ای ایران.


باز کن پنجره را
باز کن پنجره ها را، که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد،, و بهار، روی هر شاخه، کنار هر برگ، شمع روشن کرده است. همه ی چلچله ها برگشتند، و طراوت را فریاد زدند. کوچه یکپارچه آواز شده است،, و درخت

آمد بهار


کوکنهوف ، بزرگترین پارک گلها
کوکنهوف (Keukenhof) یا باغ اروپا، یکی از پارک‌های دیدنی کشور هلند در نزدیک شهرهای لیسه و لایدن است که هر ساله با آغاز بهار (در اول فرودین) به مدت ۲ ماه بازگشایی می‌شود معمولا از ۲۲ مارس تا ۲۰ مه این مجموعه باز است و در آن هزاران لاله رنگی از انواع مختلف به نمایش در می‌آید. در این دوماه حدود ۷۰۰

طرح خلاقانه دوچرخه تاشو
منبع: http://topnop.ir/7673-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88-!!-(17-%D8%B9%DA%A9%D8%B3).html

درختان طوفانی
در ﻣﺮاﺗﻊ و دﺷﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از زﻣﯿﻦ ، ﺑﺎد ﻫﺎ و ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی .داﺋﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎد

ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ دﯾﺪﻧﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ درﺧﺘﺎن!


درختانِ بازایستاده
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻫﻨﺪﻓﻮرد ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ، او در ﯾﮏ ﻣﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﯽ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درﺧﺖﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ و ﻓﻠﺰ و ﺳﻨﮓ، ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺑﺎرﻩ ۱ و ۲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺧﺖﻫﺎ را از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻩ و ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادﻩ .اﺳﺖ

کیانایِ عزیز ...
ما بی تو در همیم تو بی ما چگونه ای؟!!

قطرات زیبای باران
قطرات باران محبوس در تار عنکبوت

چه قضاوتی می کنید...؟؟!!!!(2)


چه قضاوتی می کنید...؟؟!!!!(1)


بدون شرح....


بدون شرح...


شادی های گم شده...


خدایا ...


شکوفه های بادام - استان مرکزی - فروردین 92


یک عکس و یک دنیا معنا...
عکس از نیما ژولیده ، نفر اول جشنواره تجسمی فجر در سال 1388

بعدی  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی

املاک A4A: طراحی سئو